Miot „U” , Litter „U” 2016

17.06.2016 born puppies / urodziły się szczeniaczki

2 male (sable, sable) & 2 female (sable, black) / 2 chłopaki (sobolowy, sobolowy) & 2 dziewczynki (sobolowa, czarna)

Parents / rodzice:

na stronkę

___________________________________________________________________________________

Week 6 / Tydzień 6

female 1 / suczka 1

25

female 2 / suczka 2

23

male 1 / piesek 1

22

male 2 / piesek 2

24

____________________________________________________________________________________

Week 5 / Tdzień 5

Female 1 / Suczka 1

a

Female 2 / Suczka 2

b

Male 1 / Piesek 1

c

Male 2 / Piesek 2

d

____________________________________________________________________________________

Week 3 / Tydzień 3

from the left: female, male, female, male
od lewej: suczka, piesek, suczka, piesek

dzień 17

___________________________________________________________________________________

Week 2 / Tydzień 2

male, female, female, male

piesek, suczka, suczka, piesek

rr

Najnowsze wpisy